www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Acıbadem Psikoloji Hakkında – Acıbadem Psikoloji

apdm_logo_zgstanas


Acıbadem Psikoloji ikisi klinik psikolog 4 uzman tarafından kurulmuş bir psikoterapi, aile ve çift terapisi, cinsel terapi, kişilik testleri, kurumsal psikolojik danışmanlık, çalışan destek programları, çocuk psikolojisi, pedagog, çocuklar için oyun terapisi ve zeka testleri gibi hizmetler sunan psikolojik danışmanlık merkezidir. 2013 yılından beri Psikolog Orhan Dünya koordinatörlüğünde Istanbul Anadolu yakası, Kadıköy, Acıbadem ve ulaşılabilirliğin kolay ve kısa sürdüğü avrupa yakasına yakın kesimlerden gelen danışanlara hizmet vermektedir.

Ülkemizde psikoloji bilimi standartlarının yeterli olmaması sebebiyle hem yurt dışı hem yurt içi etik standartlarını benimsemekteyiz. Bunlardan biri olan Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (görmek için tıklayın)‘ne göz atabilirsiniz. Ayrıca 14/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13 üncü ile 22/5/2014 tarihli ve 29007 sayılı SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK’in ilgili madde/maddelerine uygun olarak Acıbadem Psikoloji Psikolojik Danışmanlık Merkezi mesleki yeterlilikleri karşılayarak bakanlığın öngördüğü gerekli bildirimlerde bulunmuştur.

Misyon

Acıbadem Psikoloji’nin kuruluş amacı, günümüzde giderek yaygınlaşmaya başlayan insan psikolojisinin öneminin toplum bilincine kazandırılması, korunma yollarının aşılanması ve kalıcı psikolojik iyi halin insana sunulmasıdır.

Vizyon

Psikolog kişiye ve duruma özel terapi seansı planlar ve bunu uygular. Hatta bundan öteye giderek danışanların ileride karşılaşabilecekleri zorlayıcı yaşantılara karşı dayanıklı olmalarını hedefler. Böylece aslında lüks ve pahalı görünen Psikolog görüşmelerinin uzun vadede ekonomik olduğu ve sürekli geçici tedavi sunan görece ucuz ama uzun vadede daha pahalı hizmetlerden avantajlı olduğu anlaşılır.


pendik escort