www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Aldatma Yoktur – Acıbadem Psikoloji

Aldatan İnsan Psikolojisi


Sitemizden sex izle‘yerek rahatınıza erişebilirsiniz. Toplumun geneline bakıldığında bir çok insanın zihninde aldatmaya dair yorumlar vardır. Öyle ki bu yorumların ne denli doğru olup olmadığı çoğumuz için önemli değildir. Aldatma hakkında doğru zannettiğimiz yanlışlar oldukça fazladır.

“Aldatma” diye bir kelime kullanılmamalıdır. Çünkü her kelimenin insan zihninde bırakmış olduğu bir etki ve çağrışım vardır. Aldatma kelime olarak başka bir insanın sahip olduğu bir nesneye hileyle ve cebren el koymak anlamına gelmektedir. Aldatma ve aldatılma ise tamamen iki insan arasında gerçekleşmektedir. Fakat evlilikte bu durum çok farklıdır. Sitemizden türk porno izleyeyerek rahatınıza erişebilirsiniz. Evlilik ilişkilerinde bir çok kişinin “aldatma” olarak ele aldığı durum üç kişinin arasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle evlilik ilşkisinde “aldatma” olarak algıladığımız  ve bugüne kadar bildiğimiz kelimenin aslında “evlilik dışı ilişki” olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Çünkü “evlilik dışı ilişki” kelimesi mağdur olan tarafın konuyu algılamasını çok yönlü olarak etkilemektedir. Evlilik dışı ilişkide en mağdur kişi, aslında eşini aldatan kişi olarak bilinendir. Çünkü aldatılan olarak bilinen kişi toplum tarafından mağdur olarak değerlendirilmektedir. Aldatıldığını düşünen birey için sosyal destek ve aile desteği çok etkindir. Öyle ki; aldatılan kişi yaşadığı mağduriyeti büyük bir sıkıntı olarak değerlendirebilmekte ve her gün bu durum üzerinden yeni bir spekülatif hal oluşturabilmektedir.

Aldatan olarak bilinen kişi ise yakın çevresi ve arkadaşları tarafından sosyal desteğin kendisinden esirgendiği kişidir. En yakın dostları ve ailesi tarafından bile dışlanmak durumunda kalmıştır. Sitemizden sex izle‘yerek rahatınıza erişebilirsiniz. Kimsenin sevmediği ve iğreti gözüyle değerlendirdiği bir kişi olarak toplumda yerini almaktadır. Bu aldatan kişiler yaşadıkları yeni durumla mücadele etmeye çalışırken, ilk olarak kendi eşi ve çocukları tarafından toplum dışı edilmeye çalışılmaktadır. Netice itibari ile bütün bu olanlar; “Öyleyse insanlar neden evlilik dışı ilişkiler yaşamaktadır?” sorusunu da beraberinde getirmektedir. Evlilik dışı ilişki yaşayan kişi, yani aldatan olarak bilinen kişi duvara toslamış araba gibidir. Kendisini çok kötü ve hatalı hissetmektedir. Yaşadığı ağır suçluluk duygusu ile mücadele etmeye çalışırken, sosyal desteğini de kaybetmektedir. Sosyal desteğini kaybeden bu kişiler sığınacak bir liman olarak evlilik dışı ilişki içinde oldukları kişiyi tercih etmektedirler. İnsan yaratılışı gereği mutlaka bir yere ait olma ve sevilme ihtiyacı içerisindedir. Yaşadığı süreçte de aile ve sosyal desteğin kaybolmuş olması, kişinin kendisini suçlu hissetmesi ile neticelenmektedir. Bu suçluluğun onarılması için de yanlış kapıları çalmaktadır.

Bu arada evlilik dışı ilişkide mağdur rolünü üstlenmiş yani aldatılmış Sitemizden rus porno‘yerek rahatınıza erişebilirsiniz. olarak değerlendirilmiş kişi bilinçdışı çatışmalar yaşamaktadır.  Bir yandan eşini suçlarken bir yandan da kendisini gözden geçirmektedir. Eşi ile olumsuz yönde giden ilişkisinden ötürü kendisini suçlamaktadır. Fakat bu kişiler içten içe bilinç dışı bir süreçte evlilik dışı bir ilişkiye eşlerini itmiş olduklarını bilmektedirler.

Bir Cevap Yazın

pendik escort