www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Bipolar Bozukluk Nedir? – Acıbadem Psikoloji

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar bozukluk, manik depresyon olarak da bilinen bir duygudurum bozukluğudur. Mani, hipomani ve depresif epizodları tek başına veya birlikte barındırabilen bir rahatsızlıktır. Bireyin duygudurumu hızlı bir şekilde düşer veya yükselebilir. Mani, hipomani ve depresif dönemlerde hastalar farklı duygudurum ve davranışlar sergilerler. Birey mani ve depresyon dönemlerinde iki uçlu bir duygudurum sergiler ve bu iki uç arasında gider gelir. Arada normal duygudurum süreçleri de klinik tabloya eşlik edebilir.

Depresyon döneminde; uyku problemleri, özgüven kaybı, enerji azalması, konsantrasyon ve karar vermede güçlük, iştah kaybına bağlı kilo kaybı veya aksine kilo alımında artış, değersizlik, karamsarlık, mutsuzluk gibi duygudurumlar, ölüm ve intihar düşünceleri gibi semptomlara rastlanır.

Mani döneminde; enerjide artış, benlik saygısında abartılı artış ya da grandiozite (büyüklenme), uyku gereksiniminde azalma, fikir uçuşmaları, dikkat dağınıklığı, her zamankinden daha fazla konuşkan olma, kötü sonuçlar doğurabilecek, zevk veren etkinliklere katılım (örneğin elindeki tüm parayı harcama, aşırı cinsel aktivite, çok hızlı ve tehlikeli araba kullanımı v.s), psikomotor huzursuzluk gibi belirtilere rastlanır. Bu semptomlar aynı zamanda bireyin toplumsal ve mesleki işlevselliğinde bozulmaya yol açabilir ve bu sebepten kendisine ve topluma zarar vermesini önleyebilmek için hastaneye yatırılmayı gerektirecek düzeyde olabilir. Aynı zamanda psikotik özellikler gösterebilir.

Hipomani döneminde; manik dönemdeki semptomlara burada da rastlanır ancak bu epizoddaki semptomlar toplumsal ve mesleki işlevsellikte belirgin bir bozulmaya yol açacak veya hastaneye yatışı gerektirecek seviyede değildir ve psikotik özellikler göstermez.

Eğer bir yakınınız veya kendiniz depresif, manik ve hipomanik dönemlerden herhangi birini veya birkaçını birlikte yaşadığınızı düşünüyorsanız öncelikle bir psikiyatri uzmanına başvurarak profesyonel yardım almanız gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

pendik escort