www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Çocukta Tümgüçlü Savunmalar – Acıbadem Psikoloji

Strong_by_NatyrisDoğumdan itibaren her yaş döneminin kendisine göre belirgin davranış kalıpları vardır. Bu davranış kalıpları ilerleyen senelere göre değişiklik arzederler. Çocuk ve ergenler için  her gelişim basamağında farklı davranışların eyleme geçmesi mümkündür. İşte bu davranış kalıpları bazen ebeveynleri yarı yolda bırakabilmektedir. Metaforik olarak çoğu anne ve baba  kendilerini yolda giderken lastiği patlamış bir arabadan farksız hissetmezler. Çünkü aileler dünyada kendileri için en çok önem verdikleri  evlatlarına karşı nasıl bir tavır ve davranış şekli belirlemeleri gerektiği konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu davranış kalıplarından bir tanesi de var ki; bazı çocuklar ailelerinin tutum ve davranışlarına göre çok fazla etkilenebilmektedir.

‘Tümgüçlü’lük  bir savunma olarak isimlendirilir ve anne çocuk ilişkisini çok derinden etkileyen dinamik bir davranış biçimidir. Tam olarak, bir bebeğin dünyaya geldiği andan itibaren her türlü beklenti ve isteğinin zamanında karşılanması anlamına gelmektedir. Her türlü beklentinin anne tarafından zamanında giderilmesi, bebeğin fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarının tam anlamıyla karşılanması söz konusudur. Ruhsal bütünlüğe sahip olan her anne,  bu türden bir savunma için bebeğini  beslemektedir. Bu savunmanın sürekli ve zamanında yapılması çok önemlidir. Fakat annenin ‘tümgüçlü’ bir birey olarak davranması yani  hem fiziksel olarak, hem de ruhsal olarak her an bebeğinin yanında olduğunu hissettirmesi ilk 3 ay çok fazla önemlidir. Daha sonra bebek için ilerleyen zaman diliminde  yani 3-6 aylık dönemde bebeğin isteklerine cevap vermeyi biraz daha  ertelenmeye başlayabilirsiniz. Böylece bebek her an her istediğinin yapılamayacağını anlamaya başlamaktadır.  Çünkü bebeğin de anneye olan ihtiyacı zaman içinde azalmaya başlar. Bebeğin  konuşma ve yürüme becerisini kazanması da, zaman içinde anneye olan ihtiyacının azaldığının göstergesidir.

Her istediğinin her zaman yapılamayacağını anlamaya başlayan bir bebek sağlıklı bir iletişim ve ilişki içine doğru adım atmaktadır. Çünkü her an her istediğinin yapıldığını gören ve bu durumun ebeveynleri tarafından sürekli eyleme geçtiği düşüncesine vakıf olan çocuklar sürekli doyurulmak isterler. Her ortamda ve sürekli olarak her istediklerinin  herkes tarafından yapılması hususunda  ısrarcı davranırlar. Zaman zaman istediklerinin yerine getirilmesi için kendilerine ve etraflarına  yönelik şiddet eylemine başvurabilirler. Her an istediklerini elde edebildikleri  düşüncesine vakıf oldukları için, bu durum süreklilik arz eden bir tür davranış kalıbı haline gelir.

Bir çocuğun zaman içinde her istediğinin her an olamayacağını anlaması gerekmektedir. Çocuklar bu durumla çok fazla mücadele etmeye çalışsa da  aileler çocuğun her istediğine cevap vermek zorunda değildirler. Çünkü her beklentisi her an karşılanan bir çocuk, bulunduğu her ortamda aynı şekilde her isteğinin karşılanmasını beklemektedir.  Çocuk sosyalleşebileceği ortamlarda da ailesinden gördüğü benzer davranış kalıplarını beklemeye başlar ve bu beklenti karşılanmaz ise çocuk ve sosyal çevresinde de sorunlar oluşur.  Öfke nöbetleri, kırıcı ve yıkıcı eyleme geçme, karşı gelme, karşı durma gibi davranışlara başvurma çocuk tarafından kaçınılmaz bir durum haline gelir. Çocuklar küçük yaşlarda bu türden eylemlere başvurur fakat her başvurduğunda istediğini elde etmeyi başarır ise, yıkıcı eylemlere geçmeye devam eder ve bu durum bir tür alışkanlık halini alabilir. Bu durumun alışkanlık haline gelmemesi için anne ve babanın çocuğa sınır koyma becerisine sahip olması gereklidir. Bu ebeveyn olmanın önemlice getirilerinden biridir. Aileler çocuklarının her istediklerine değil, her ihtiyaçlarına cevap vermek zorundadırlar.

Çocuğu ağlatmamak ve sinirlendirmemek adına her an her isteğinin yapılması zaman içerisinde alışkanlık haline gelir. Bu nedenle çocuk yaşına uygun olarak göstermesi gereken doğru davranışı veya kendisi için yaşına uygun olarak  hedeflenen davranışları gerçekleştirmekte zorlanır ve sosyal uyum becerisi göstermekte güçlükler yaşar.

Ayşe Handan Özkan Selim

Klinik Psikolog

pendik escort