www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Dikkat Dağınıklığı – Acıbadem Psikoloji

Bir çocukta dikkat dağınıklığı olup olmadığı genellikle okula başladıktan sonra anlaşılır. Bunun nedeni çocuk evde daha sakin bir ortamdadır. Okul ise daha dikkatli ve dinamik olunması gereken bir ortamdır.  Dikkat dağınıklığı olan çocuklar genellikle okul ortamına adapte olamazlar. Ders başarıları genellikle sınıf ortalamasının altındadır. Okulda hızlı takip edilmesi gereken bir program vardır. Dikkat dağınıklığı olan çocuklar için ayrı bir ders programı uygulaması yoktur. Bu nedenle dikkat dağınıklığı ilk olarak okulda tespit edilir. Bu çocuklar dersleri takip ederken veya dersi dinlerken sıkıntı yaşarlar ve öğretmenleri tarafından rahatlıkla fark edilirler.

Dikkat dağınıklığı olan çocukların ders başarısı da düşüktür. Bu durum çoğunlukla sınıf tekrarına kadar gidebilir. Sınıf tekrarı ve başarısızlıklarla geçen okul yılları çocukta ruhsal olarak da büyük yıkımlara neden olur. Çocuğun kendine güveni azaldığı gibi, derslerden de uzaklaşmaya başlar. Hâlbuki bu çocuklar çok rahat derslerine adapte olabilecekken ve başarılı olabilecekken bir ömür bu sıkıntılı duruma katlanmak zorunda kalırlar.

Dikkat dağınıklığı yaşayan çocukların akademik başarıları ile zihinsel kapasiteleri arasında orantısızlık vardır. Dikkat dağınıklığı olan çocuklar yönergeleri anlamakta sıkıntı yaşarlar. Sınavlarda sorulan soruları doğru anlayamadıkları için ve dikkatsiz okudukları için sıklıkla hatalar yaparlar. Genellikle sorumsuz, disiplinsiz, tembel, başına buyruk, ödev yapmayan çocuklar olarak tanımlandıkları için sık sık disiplin cezası alırlar veya sık sık okul değiştirmek zorunda kalabilirler. Burada öğretmenin tutumu ve davranışları çok etkilidir. Öğretmen çocuğun bu halini dikkat dağınıklığı olarak değerlendiremez ve çözüm yolu oluşturmaz ise kısa zamanda çocuk kendini sınıf içinde dışlanmış olarak hissedebilir. Okuldaki sıkıntılar ev ortamına da yansır ve çocuğun ders içindeki tutumlarından dolayı gerginlikler oluşabilir.

Gerginlik çıkarmak veya okul, sınıf değişikliğine başvurmak asla iyi bir çözüm değildir. Öncelikle çocuğun dikkatinin bu kadar dağılmasına neden olan gerçek kaynak bulunmalı ve ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Mesela aile içindeki huzursuzluklar bunun en büyük nedenidir. Aile kendi içinde yeniden yapılanma sürecine girmeli, huzur dolu bir ortam oluşturulmalıdır. Bunun için kesinlikle psikolojik ve psikiyatrik destek alınmalıdır.

Ayşe Handan Özkan Selim

Klinik Psikolog

pendik escort