www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
anksiyete bozuklukları – Acıbadem Psikoloji

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Fobi Nedir?
Sosyal Fobi Nedir? Nedenleri ve Sosyal Fobide Psikoterapi İnsan mutlu olabilmek ve doyum verici bir hayat yaşayabilmek için kendisiyle, diğer insanlarla ve dünyayla iyi ilişkiler geliştirmelidir. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu yüzden diğer insanlarla uygun şekilde iletişime girmek, kendini ifade etmek ve karşıdakini dinlemek onun en temel ihtiyaçlarındandır. Ancak bazı insanlar diğer insanların arasında kendilerini rahat hissedemez, iyi ifade ed...

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Halk arasında takıntı olarak tanımlanabilen saplantı-zorlantı durumlarını kapsayan bir anksiyete bozukluğudur. Tekrarlayıcı ve bireyi zorlayan düşünce ve davranışları içerir. OKB hastaları korktukları bir düşüncenin (obsesyon) başlarına gelmesine engel olmak amacıyla bazı tekrarlayan davranışlar (kompulsiyon) geliştirirler. Örneğin; mikrop kapıp hasta olmak (obsesyon) korkusu ile sürekli temizlik yapmak, el yıkamak gibi tekrarlayan davranışlar (kompulsiyon
pendik escort