www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
anne – Acıbadem Psikoloji

Kırık Kalpler Korosu

Bebekler anne karnındayken, kendisini annesinden münferit bir varlık olarak değerlendiremez. Hatta bazı anne adayları bile bebeklerde oluşan bu hissiyata sahip olabilirler. Bebekle öylesine bütünleşir ve tek vücut olurlar ki, doğum sonrası yaşanan ayrılma ve ayrışma sürecine intibak etmekte sıkıntı yaşayabilirler. Bebek için bu ayrışmanın oluşmasında zamana ihtiyaç vardır. Bebek genellikle üçüncü aydan itibaren etrafındaki insanların ve kendine bakım veren

Dil Gelişiminde Annenin Önemi

Dil Gelişiminde Annenin Önemi
Dil Gelişiminde Annenin Önemi Geçtiğimiz günlerde, bir arkadaşım ile yaptığımız konuşmalar esnasında, konu çocuklara geldi. Kendisinin bu sene okula yeni başlayan oğlu ile iletişimi hakkında kaygıları vardı. Kaygısını şöyle ifade ediyordu arkadaşım; “Çocukların sorduğu her soruyu detaylı bir şekilde cevaplamalı mıyız? Neyin ne olduğunu yaşına uygun olarak ayrıntılı bir şekilde açıklamak sakıncalı mıdır? Hal böyle olursa çocuk sürekli  olarak ...

Anne Baba İlişkisi ve Çocuk

Anne Baba İlişkisi ve Çocuk
Anne Baba İlişkisi ve Çocuk Aile karmaşık bir sistemdir. Ailede üç ayrı ilişki biçimi vardır. Bunlar; Evlilik (karı-koca) ilişkileri Anne-baba-çocuk ilişkileri Kardeş ilişkileri Bu ilişkiler hem birbirini etkiler, hem de birbirinden etkilenir. Anne-baba ve çocuk ilişkileri dört adımda incelenebilir. Bunlar; Evlilik ilişkileri, anne-baba ve çocuk ilişkisini hangi yollarla etkiler? Anne-babanın her çatışması çocuk için zararlı mı...

Doğum Sonrası Dönemde Anne ve Bebek Psikolojisi

Doğum Sonrası Dönemde Anne ve Bebek Psikolojisi
"Anne ve Bebek için Yeni Bir Dünya" Uzun bekleyişin ardından gerçekleşen doğum,  bir kadının hayatında yaşayabileceği en büyük değişikliklerden biridir. Annenin bebeğini ilk kez kucağına almasıyla beraber başlayan mutluluk ve heyecan duyguları pek çok kadın tarafından “tarif edilemez” olarak tanımlanmaktadır. Kadınların yaşamında büyük bir değişim yaratan doğum sonrası dönem, heyecan ve mutluluğun  yanı sıra bilinmezlerle dolu, tüm sorumluluğu taşım...

Anne Olmak

Anne Olmak
Anne Olmak Geçen gün tavsiye üzerine bir film seyrettim. Bir İran filmi! Etkilenmemek elde değildi. Hala kulağımdan gitmiyor o kemanın incecik nağmeleri, sesi, tınısı ve “Mi Mesle Mathar” yani tercümesi “Anne Gibi” olan filmin o coşkun anlatımı. Yönetmen filminde hayatın içinden bir çok insanın karşılaşabileceği sorunları, sorunlar karşısında yaşadığı duyguları adeta şiir gibi işlemiş. “Anne olmak” ne de yoğun değerler ve duygular katıyor hayata. Bu duygu
pendik escort