Bipolar Bozukluk

Bipolar Bozukluk
Bipolar Bozukluk İki uçlu duygu durum bozukluğu veya manik depresyon olarak da bilinen bipolar bozukluk; mani ve depresyon krizlerini içinde barındıran bir rahatsızlıktır. Adından da anlaşılacağı üzere kişi aniden çok canlı, neşeli ve pozitif bir ruh hali içerisine girerken, yine ani bir şekilde çok üzgün, depresif ve ümitsiz bir ruh hali içerisine girebilir. Sonrasında birey eski haline tekrar geri döner. Bipolar bozukluk genel olarak yirmili yaşlarda ...

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk Nedir?
Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar bozukluk, manik depresyon olarak da bilinen bir duygudurum bozukluğudur. Mani, hipomani ve depresif epizodları tek başına veya birlikte barındırabilen bir rahatsızlıktır. Bireyin duygudurumu hızlı bir şekilde düşer veya yükselebilir. Mani, hipomani ve depresif dönemlerde hastalar farklı duygudurum ve davranışlar sergilerler. Birey mani ve depresyon dönemlerinde iki uçlu bir duygudurum sergiler ve bu iki uç arasında gi...