www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
bozukluk – Acıbadem Psikoloji

Bipolar Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk Nedir?
Bipolar Bozukluk Nedir? Bipolar bozukluk, manik depresyon olarak da bilinen bir duygudurum bozukluğudur. Mani, hipomani ve depresif epizodları tek başına veya birlikte barındırabilen bir rahatsızlıktır. Bireyin duygudurumu hızlı bir şekilde düşer veya yükselebilir. Mani, hipomani ve depresif dönemlerde hastalar farklı duygudurum ve davranışlar sergilerler. Birey mani ve depresyon dönemlerinde iki uçlu bir duygudurum sergiler ve bu iki uç arasında gi...
pendik escort