Çocukta Cinsel Kimlik Oluşumu

Çocukta Cinsel Kimlik Oluşumu
Çocukta Cinsel Kimlik Oluşumu İnsanlarda cinsel kimlik oluşumu doğumla birlikte başlar. Kişinin kendisini belirli bir cinsiyete ait olarak kabul etmesi ve bütün davranışlarını ait olduğu cinsel kimlik grubuna uygun düzenlemesine cinsel kimlik denir. Cinsel kimliğin gelişiminde doğru ve doğal olanı, kişinin doğuştan var olan cinsel kimliğine uygun gelişim göstermesidir. Başka bir deyişle kız çocuğunun kendisini kız olarak, erkek çocuğun da kendis...

Ayırıcı Özellik Olarak Cinsiyet

Bazı toplumlarda kız çocukların erkek çocuklar gibi davranmaları daha fazla kabul görmektedir. Bu kız çocuklarına kültürümüzde “Erkek Fatma” literatürde ise “Tomboy” adı verilmektedir. Bu durumu besleyen genellikle çevresel faktörlerdir. Çocuk kendisine ait olan cinsiyeti kavrama noktasında doğuştan getirdiği özelliklere sahiptir. Daha sonra çocuğun gelişimine müdahil olan kişilerin tutum ve davranışları da cinsel kimliğin kazanılmasında ön plana çıkmaktad
pendik escort