Çocukluk Çağı Depresyonu Nedir?

Çocukluk Çağı Depresyonu Nedir?
Çocuğun doğumu ile birlikte anne ile arasında bir bağ gelişir. Anne ile çocuk arasındaki bu bağ hem çok önemli, hem de çok güçlüdür. Bağ;anne ile çocuk arasındaki fiziksel temas, göz teması, işitsel temas ve karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşımı ve etkileşimi ile oluşur. Anne - çocuk arasındaki bağın oluşmasıyla birlikte çocuğun dış dünyaya karşı güven duygusu gelişmektedir. Bu bağın sağlıklı bir şekilde oluşup gelişmediği ve gerçekleşmediği zamanlarda

Çocukluk Çağı Depresyonu

Çocukluk Çağı Depresyonu
Çocukluk Çağı Depresyonu Anne, baba ve çocuk üçgeninde çocuğun asıl ihtiyacı olan nedir? Çocuğa bütün imkanların sunulması ne kadar doğrudur? Bu imkanların sağlanması çocuğu ruhsal olarak doyuma ulaştırır mı? Ebeveynlik, hamilelik süreci ile başlamaktadır. Anne ve baba sabırsızlık içinde gelecek olan misafirin yolunu gözler. Bebek bir mucizedir ve geldiği andan itibaren hayatın akışı değişmeye başlar. Hayat, artık yeni doğan mucize ile, anne, baba ve evd