www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
hoşgörü – Acıbadem Psikoloji

Hoşgörü:Birarada Yaşamanın En Büyük Anahtarı

Hoşgörü:Birarada Yaşamanın En Büyük Anahtarı
Hoşgörü:Birarada Yaşamanın En Büyük Anahtarı Hoş olmayanı hoş görmek insanın yeryüzünde taşınabileceği yüksek bir erdem basamağıdır. Yüzyıllar önce İslamiyet ile hayatımızın odağına yerleşen bu anlayış senin gibi olmayana da tahammül etmek, onu görmek, düşünmek, saymak, onun giyimine, sözlerine, davranışlarına tahammül etmek, kısaca ötekinin “var” olduğunu bilerek yaşamak olarak açıklanabilir. Hoşgörünün olmadığı toplumlarda sürekli bir çatış...
pendik escort