www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
nedir – Acıbadem Psikoloji

Hipnoz Nedir?

Hipnoz Nedir?
Hipnoz uyku ile uyanıklık arası, yapay uyku halidir. Hipnoz ilk çıktığı yıllarda sihirbazlık gösterisi olarak görülse de 19. yy. sonlarından itibaren psikolojide ve bilimdeki yerini almıştır. Hipnoz ruh ile beden arasındaki ilişkinin zayıflaması-gevşemesi ile ortaya çıkar. Hipnozun Gerçekleştirilmesi Hipnoz edilecek kişinin öncelikle rahat ve stressiz olması önemlidir. Hipnoz edilecek kişi çeşitli yöntemlerle (ışık, ses, nesne, telkin vb.) hipnoz edilir.

Psikolog Kimdir?

Psikolog Kimdir?
Psikolog Kimdir? Merhaba. Bu yazıda sizlere psikoloğun kim olduğundan, hangi işleri yaptığı ve hangi profesyonel becerilere sahip olması gerektiğinden bahsedeceğiz. Psikolog; üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olmuş kişidir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise psikolog "ruh bilimci" olarak tanımlanmıştır. Türkiye'deki üniversitelerin psikoloji lisans programlarında temel bilgiler öğretilmekte, henüz pratiğe yönelik uygulamalar ...

Depresyon Nedir?

Depresyon Nedir?
Depresyon Nedir? Modern çağın modern rahatsızlığı depresyon. Kendini yoğun bir uyku/uyuklama hali ya da uykusuzluk (insomnia) ile gösterir. Bitkinlik, mutsuzluk, hiçbir şeyden zevk alamama, her şeye karşı ilgisizlik, isteksizlik, hareket etmekte isteksizlik gibi belirtileri vardır. Bu gibi belirtilerin yanında kararsızlık, tüm gün düşüncelere dalma, kendini değersiz hissetme ve olaylar karşısında kendini suçlu hissetme ve son olarak ölüm/intihar düşüncele
pendik escort