www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Eyvah Çocuğum Büyüyor – Acıbadem Psikoloji

Eyvah Çocuğum Büyüyor

Doğan bütün insanlar büyümek ve gelişmek üzere programlanmıştır. İnsan büyüyen ve gelişen bir varlıktır. Hem anatomik olarak hem de sosyal olarak sürekli ve belli bir çizgi üzerinde ilerleme kaydetmektedir. Bir bebek, yaşamının belli bir süresinden sonra çocuk, bir çocuk ise birkaç sene sonra ergen, bir ergende belli bir zaman dilimi içinde yetişkinliğe ve sonrasında da yaşlılığa adım atar. Bu süreç bir tren yolculuğu gibidir. Sanki sürekli bir istasyondan diğer bir istasyona yolculuk etmeye benzer. Sürekli ileri giden bir trenin durduğu hiçbir istasyon, diğer bir istasyon ile benzer özellikler gösterse bile, birbirinden kesinlikle farklıdır.

İşte bu gelişim dönemleri içinde bir tanesi vardır ki diğerlerine nazaran daha büyük ve hızlı değişiklikler gösterir. Bu dönem ergenlik olarak bilinen, hızlı geçişlerin olduğu bir gelişim aşamasıdır. Anne ve babalar için bu duruma adaptasyon olabildiğince zordur. Birdenbire, ailenin küçük çocuğu büyümeye başlamış ve belli başlı fizyolojik değişiklikler göstermiştir. Bu yeni durum karşısında aslında en çok zorlanan kişi ergenlik dönemini henüz yaşamakta olan gençtir. Beden algısı, duygusal özellikleri ve psiko-sosyal yapısı çocukluk dönemine göre değişmektedir. Çocuk için sürekli ve hızlı geçişlerin olduğu ergenlik döneminde ailelerin yaptığı bazı hatalı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Çocuklarının büyüdüklerini tuhafsamak ve onların küçük bir çocukmuş gibi davranmalarını istemek, zor olan bu gelişim sürecini daha da zorlaştırmaktadır.

Genç olmak için ilk adımlarını atmış olan çocuklar, genellikle önemsenmek, ciddiye alınmak isterler. Kendileriyle bir çocukmuş gibi değil, bir yetişkin gibi konuşulması gerekir. Onların haklarına, isteklerine ve beklentilerine saygılı olunmalıdır. Ebeveynler çocuklarına karşı hem saygılı, hem sınırlayıcı, hem de yönlendirici olmalıdır.  Bu dönem içinde çocuğa öğüt vermek, nasihat etmek ve ceza vermek genç çocukla iletişim kurmayı zorlaştırır. Ceza vermek yerine, sınırlayıcı olmak daha etkilidir. Gençler bu dönemde farklı istek ve taleplerle karşınıza gelebilir. Bu isteklerle alay etmek, küçümseyici davranmak demek, çocukla aranıza mesafeler koymak demektir. Sağlıklı olan ise bu talepleri dinleyip, olası durumlar hakkında çocuğa bilgi vermek ve kararlı bir üslupla hareket etmektir. Gençler genelde ailelerinin kendileri için verdikleri kararlara karşı çıkarlar. Fakat sonra yavaş yavaş bu kararların kendileri için önemli olduğuna hak vermeye başlarlar. Burada yapılmak istenen hedef davranış “çocuğun, ailesi tarafından önemseniyor ve sahipleniliyor olduğunu” düşünmesidir.

Bunu bir örnekle açıklamak isterim. Mesela bir genç için araba kullanmak çok önemli bir eylemdir. Neredeyse ergenlik döneminde olan bütün gençler araba kullanmak isterler ve hatta ailelerinden gizli araba kullanma girişimlerinde bulunabilirler. Çocuklarının bu durumunu fark eden aileler, kesinlikle sınırlayıcı olmalıdır. Nasıl mı? Anne veya babanın gözetiminde olarak, uygun koşullarda çocuklarının araba kullanmalarına izin vermelidirler. Sonrasında arabayı tek başına kullanmak istediğinde kızmak yerine, bunun neden mümkün olmayacağı anlatılmalıdır. On sekiz yaşına gelmiş bütün gençler ehliyet alabilmektedir. Bu onların araba kullanmaları için uygun oldukları bir yaştır, fakat araba sahibi olmak için değil. Bazen imkânı olan aileler çocuklarına on sekiz yaşına girdikleri gün bir otomobil alırlar. Fakat bir gencin kendi arabasının sahibi olacağı yaş, on sekiz değildir. On sekiz yaşındaki biri ehliyet alabilir fakat yirmili yaşlardan önce araba sahibi olmamalıdır. Çünkü duygular hala inişli çıkışlı olduğu için gençler kendilerini kontrol edemeyebilirler. Bu nedenle bazı isteklerin zamana yayılmasında fayda vardır.

Bir Cevap Yazın

pendik escort