www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Kardeş Olmak; Kıskanma ile Haset Duygusu Arasındaki Fark – Acıbadem Psikoloji

Kardeş Olmak; Kıskanma ile Haset Duygusu Arasındaki Fark


Her birey bir ailenin içine doğar. İçine doğduğu aileye kendini ait hisseder. Kişi diğer aile bireyleri ile özdeşleşir, onları kendine model alır. Hiç kimse ailesini kendisi seçemez, herkes zaten var olan bir ailenin içine doğar. Hayatı algılamak, yaşamı gözlemlemek, insanları anlamak,  toplumsal kuralları öğrenmek, kötülüğü uzaklaştırmak, iyi olanı özümsemek, korumak, kollamak, beslemek gibi insani ihtiyaçlar ve davranışlar aile içinde giderilir ve öğrenilir. Bu türden ihtiyaçların giderilmesinde anne ve babanın rolü çok büyüktür. Bazen anne ve babanın rolünü paylaşan başka aile bireyleri de vardır. Ailenin oluşmasında ve genişlemesinde çok önemli bir yere sahip olan bu kişiler “kardeş(ler)dir”. Kardeş kelimesi karındaş kelimesinden gelmektedir. Karındaş demek aynı karından dünyaya gelen kişiler demektir. Kardeşlikle ilgili birçok destan, hikâye yazılmış, filmler ve diziler çevrilmiştir. Kardeşliğin önemini anlatan türden film ve hikâyeler olduğu gibi,günümüzde kardeşler arası rekabetin ön planda olduğu yapıtlarda vardır. Çoğunlukla Türk filmlerine veya dizilerde kardeş kıskançlığı, haset gibi duygular daha fazla işlenmektedir.

“Kardeş olmak” aslında çok derin ve büyük bir sözdür. Bir aile için büyük yıkımların da nedeni olabilecekken, yaşanan birçok güzelliğin de sebebi olarak anılabilir. Kardeşler bir araya gelerek büyük başarılara imza atabilir, birçok zorluğun üstesinden gelebilir. Tam aksine kardeşler arasında gelişebilecek haset duygusu, ahlaki değerleri yitirebilir, anlamlı ilişki ağlarını yıkabilir Haset kıskançlığın en üst boyutudur, rekabet ise kıskançlığın en alt seviyesidir. Gıpta ise kıskançlığın en güzel ve en masum tarafıdır. Rekabet, çocukları veya yetişkinleri başarıya götüren bir araçtır. Bu nedenle rekabet etmek çocukların güzel olan bir davranışı kazanmalarına da yardımcı olur. Güzel olanın da devamını sağlar.  Rekabet, gıpta, kıskançlık gibi duygular tamamı ile insani özelliklere aittir. Yani beşeri duygulardır. Fakat haset; insanı insan olmaktan çıkartır. Başka insanların hak ve hürriyetlerini zorla ellerinden alır. Haset, olumsuz ve yıkıcı özellikleri içinde barındıran bir duygudur. Haset duygusu geliştiren bir birey, kardeşlerini veya arkadaşlarını düşman olarak algılar. Onların zayıf ve çaresiz olduğu anları kollayarak, maddi, manevi kazanç elde etmeye çalışır.  Kıskançlık, rekabet ve gıpta etmek, gibi diğer basamaklar zararsızdır. Her insanın yaşadığı ve yaşaması gereken DUYGULARDIR. Yeter ki kıskançlık, haset boyutunda yaşanmasın.

Aile içinde kıskançlığın olması kaçınılmazdır. Fakat haset duygusunun önüne geçebilmek için yapılması gerekenler; evdeki büyük kardeşlerin önemi ve anlamı diğer küçük kardeşlere aile büyükleri tarafından sıkça hatırlatılmalıdır. Çocuklar anne ve babaları aralarında ebeveyn rolüne büründürülmemelidir. Anne de, baba da her çocuğunu kendilerinden ayrı bir birey olarak değerlendirmeli ve nesil farkının önemi gözetilmelidir. Çocuk, kendi anne ve babası tarafından, olması gereken yani sadece evlat koltuğuna oturtulursa, çocuğun diğer kardeşlerini kıskanıp haset etmesine de gerek kalmaz.

Bir Cevap Yazın

pendik escort