Ergenlerde Uyku Yoksunluğunun Etkileri

Ergenlerde Uyku Yoksunluğunun Etkileri
Psikologlar Ergenlerde Uyku Yoksunluğunun Uzun Dönemde Korkutucu Etkileri Olduğunu Söylüyor Çocuklara uyku hijyenini öğretmek, suç oranını azaltmanın kolay bir yolu olabilir. Güncel suç oranlarını geçmiş yıllara göre kıyaslayan insanlar, bugünkü oranların daha düşük olması konusunda hemfikir. Yeni araştırmalar da bunu sağlamanın nispeten kolay bir yönüne dikkat çekiyor: Ergenlerin daha fazla uyumasına yardımcı olun! Araştırmacılar, gün ortasın...

Ergenlerde Depresyon

Ergenlerde Depresyon
Ergenlerde Depresyon Depresyon, insanların günlük hayatlarındaki strese verdikleri olumsuz tepki olarak bilinmektedir. Her yaştan insanın çeşitli stres faktörlerine maruz kalması sonucunda sahip olabileceği bu bozukluk, özellikle çocukluktan yetişkinlik dönemine geçiş olarak bilinen ergenlik dönemindeki bireyleri önemli derecede etkileyebilmektedir. Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Depresyon Geliştirmesini Tetikleyen Faktörler Nelerdir? Bu döne...

Çocuk ve Ergenlerde Öfke Kontrolü

Çocuk ve Ergenlerde Öfke Kontrolü
Çocuk ve Ergenlerde Öfke Kontrolü Öfke ve kızgınlık insanların temel içgüdülerinde bulunan doğal bir duygudur. Yerinde ve kararında öfke ve kızgınlık motivasyonu artırır ve insanlarda başarıyı tetikler. Çocuklarda da öfke duygusu vardır ve çocukların ara sıra öfkelenmeleri ve bu öfkeye bağlı olarak bazı huysuzluklar ve hırçınlıklar yapmaları da doğaldır. Fakat çocuklarda aşırı öfke her zaman normal olarak değerlendirilmemelidir. Çocuk her zaman ve y...
pendik escort