www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Çalışan Destek Programı – Acıbadem Psikoloji

Çalışan Destek Programı


“Çalışan Destek Programı” Nedir?

Çalışan Destek Programı (ÇDP) çalışanların mesleki performansını etkileyebilecek psikolojik, sosyal, duygusal, zihinsel, kişisel ve/veya iş ile ilgili problemlerine odaklanıp yardımcı olmayı amaçlayan programdır.

Bu program çalışanlar, çalışan yakınları ve diğer aile üyeleri ile bireysel görüşmeler, danışmanlık, psikolojik destek ve yönlendirmeleri kapsar. Ayrıca yöneticilerle ve ilgili kişilerle çalışma koşulları ve çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda tavsiyeleri içerir.

Orta ve büyük ölçekli birçok işletme ve devlet kurumları, çalışanlarının performansını etkileyen mobbing, şiddet, aile içi iletişim ve travma gibi konularda hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı personelinin sorunlarını önleme konusunda aktiftir. “Çalışan Destek Programı” personelin hem iş, hem de iş dışındaki sorunlarına odaklanır. Amaç bireysel yaşam kalitesini üst düzeye çıkararak çalışanların iş ile ilgili performanslarını arttırmaktır. Yapılan bazı bilimsel araştırmalarda Çalışan Destek Programları’nın çalışanların sağlık giderlerini azalttığı, çalışan devamsızlığını düşürdüğü, verimliliği arttırdığı ve ticari kazancı yükselttiği bildirilmiştir. [1][2]

Çalışan Destek Programı Nasıl İşler?

 • İşletme veya kurum ile “Çalışan Destek Programı” kapsamında karşılıklı sözleşme imzalanır.
 • Acıbadem Psikoloji işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda uzman veya uzmanları görevlendirir.
 • ÇDP’nin çalışanlara faydaları konusunda bölüm şefleri ve yöneticiler bilgilendirilir.
 • Çalışanlara internet, sosyal medya, afiş ve e-posta yolu ile tanıtım yapılır.

Çalışanlar Nasıl Başvurabilir?

 • Gönüllü olarak,
 • İş arkadaşı yönlendirmesi,
 • İK yönlendirmesi,
 • İşyeri Hekimi yönlendirmesi ile.

Hizmetler

Bireysel Görüşme/Psikoterapi: Çalışanlar ile yüz yüze bireysel veya aile/grup görüşmesi şeklinde yapılır.

Değerlendirme: İşletme ihtiyacı veya terapi süreci göz önünde bulundurularak ihtiyaç halinde çalışanlara psikolojik test ve ölçekler uygulanır.

Bu program ile çalışanlar çalışma saatleri içinde diledikleri an yardım almak için uzmana ulaşabilir ve görüşme için randevu alabilirler. Bu hizmetin maliyeti işletme tarafından karşılandığı için çalışanlara tamamen ücretsiz sunulur. Süreç Türkiye’de yasal gizlilik esasları ve etik kurallara uygun olarak yürütülür.

Değerlendirme ve Rapor Sunma

ÇDP kapsamında eşzamanlı ve periyodik olarak işverene değerlendirme, verimlilik ve istatistiki bilgi sunulur.

Hangi Kurum/İşletmeler Faydalanabilir?

 • Eğitim Kurumları,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Özel Şirketler ve İşletmeler,
 • Alışveriş Merkezleri,
 • Belediyeler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları.

“Çalışan Destek Programları” birçok kurum ve merkez tarafından sunulmaktadır. Ancak bu alanda çalışılan kurumun etik standartlara uygunluğu, uzmanların akademik kariyeri, tecrübesi ve çalışma alanı önemlidir. Acıbadem Psikoloji öğretim üyeleri dahil profesyonel uzmanların görev aldığı, etik standartlara tam uyum sağlayan, sadece psikolojik danışmanlık ve bu konuda eğitim hizmetleri sunan bir merkezdir. Hizmet aldığınız/alacağınız kurumların profesyonel yetkinliğini sorgulamanızı öneririz.


Çalışan Destek Programı (ÇDP) hakkında daha detaylı bilgi ve sunum için iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.


Referanslar

 1. EAP Treatment Impact on Presenteeism and Absenteeism: Implications for Return on Investment, Hargrave et Al.
 2. EAP Effectiveness and ROI, Attridge et Al.

pendik escort