www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Tiyatro Oyun Metinlerinin Pedagojik Açıdan Denetimi – Acıbadem Psikoloji

Tiyatro Oyun Metinlerinin Pedagojik Açıdan Denetimi

Sanat deyince akla ilk gelen etkinliklerden biri de sahne sanatlarıdır. Sahne sanatlarının zirvesinde ise şüphesiz tiyatro yer alır. Son yıllardaki atılımlarla tiyatro sadece ilkokulda öğretmenlerle gidilen bir faaliyet olmaktan çıkarak geniş kitlelere yayılmakta, ebeveynler bilinçli bir şekilde çocuklarını oyunları izlemeye götürmektedir. Bunun yanında sanatseverlerin birçoğu da oyunculuk, metin yazarlığı ve yönetmenlik gibi alanlarda kendilerini göstermektedir.

Bazı kaynaklarda çocuk tiyatrolarının başlangıcı 17. yüzyılda Almanya ve İngiltere’de I. Elizabeth döneminde çocuklara çeşitli roller verilerek başladığı belirtilse de, 1829 yılında Fransa’da Théatre du Gymnase-Dramatique Enfantin adlı bir çocuk tiyatrosu kurulması ile başlar. Türkiye’de ise II. Abdülhamit döneminde çocuklar için tiyatro senaryolarının yazıldığı ve dergilerde yayınlandığı bilinmektedir. Ancak savaşla birlikte bu çalışmalara ara verilmiş, cumhuriyet döneminde Muhsin Ertuğrul’un çabasıyla 1935 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu perdesini bir çocuk oyunu ile açmıştır.

Amaç ve Kapsam

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de “çocuk ve tiyatro” konusu hala belirsizliklerle ve çözülmesi gereken çeşitli sorunlarla doludur. 20. yüzyılda eğitimin öneminin artmasıyla çocuk oyunlarına ilgi artmış, hem eğlence amaçlı hem de eğitici çocuk oyunları bütün dünyada gösterilmeye başlanmıştır. Günümüzde çocuklar için tiyatro sanatın zirvesidir. Çünkü henüz hayal kurmaya başlayan geleceğin yetişkinleri çocuklara en anlamlı yaşantıyı sunan sanat tiyatrodur. Tiyatrodaki bir sahne, çocuğu hem meraklandırmakta, hem hayal kurmasına vesile olmakta hem de dramatizasyon becerisini arttırmaktadır. Bu da gelecekte sağlam ilişkiler kuran sosyal bir birey anlamına gelecektir. Ne var ki çocuk oyunları bilimsel bir şekilde ele alınıp çocuk psikolojisi açısından değerlendirilmemiştir. Çocuk oyunlarında, çocuğa tiyatroyu sevdirme ve odağı çocuk olan bir tiyatro oyunu sergilenmesi ilk hedeftir.

masksBu projede Acıbadem Psikoloji bünyesindeki uzmanlar çocuk oyununun metnini okur ve incelerler. Daha sonra oyunun hitap ettiği yaş dönemi dikkate alınarak metinde geçen sahne, replik v.b. unsurlar değerlendirilerek yazar ile temasa geçilir. Gerekirse görüşme yapılarak oyunun çocukların gelişim özelliklerine uygun olup olmadığı tartışılır. Aynı zamanda uzmanlar çocuklarla görüşerek tiyatro metnini tartışır ve çocuklardan fikir alır. Oyunun provaları çocuklara izlettirilir ve geri bildirimler alınarak senaryoya son şekli verilir.

Böylece oyun çocuk odaklı, çocuğun anlayacağı, düşüneceği, tiyatroyu sevebileceği bir oyuna dönüşür. Aynı zamanda oyun yapımcıları ve aileler gönül rahatlığı ile çocuklara onlar için yapılmış, düşünülmüş ve tasarlanmış bir oyunu izlettirmenin keyfini sürer. Tiyatro izleyerek büyüyen bir nesil, gelecekte sanata, sanatçıya ve toplumsal değerlere sahip çıkan bir yetişkin olarak karşımıza çıkar.


pendik escort