www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Paylaşmak Güzeldir – Acıbadem Psikoloji

Paylaşmak Güzeldir

“Şimdiki çocuklar bir tuhaf, bizim zamanımızda çocuklar hiç böyle değildi!”

Sizin de en çok işittiğiniz cümlelerden bir tanesi bu olabilir mi? Danışanlarımdan ve yakın çevremden, bu gibi söylemlerin yeni anne olmuş kişileri ve diğer aile bireylerini ne denli kötü hissettirdiğini duyar oldum. Kuşaklar arası iletişimin kopması veya kuşaklar arası ilişkilerin çatışması da bu timsal minvalinde başlamaktadır. Çünkü sarf edilen bu sözcüklerin yeni anne ve baba olmuş bireyler üzerindeki etkisi çok fazla yaralayıcı olmaktadır. Böyle cümlelere maruz kalmış ebeveynler kendilerini ebeveyn olmak hususunda çok fazla yetersiz ve donanımsız hissedebilmektedirler. Genel olarak da toplum içinde daha evvelden anne ve baba olmuş kişilerin söylemleri neticesinde; yeni anne ve baba olan kişiler arasında ilişkisel bağlamda inanılmaz bir uçurum oluşmaktadır. “Şimdiki çocuklar…” diyerek başlanan çocukların durumu zaman içerisinde hızla düzelir. Fakat yetişkinler arasında oluşan iletişim kopmakta ve çok zor düzelmektedir.

Halbuki “insanın yükünü almak, yardımcı olmak, paylaşmak” gibi hayatın çok içinden, gerçekçi ve yaşatılması gereken eylemler de vardır. Başkalarını yargılamak için söylenen her söz ve her davranış şekli sadece bizi yakın çevremizden, kurabileceğimiz sıcak ve dostani ilişkilerden alıkoymaktadır. Bir de çocuklar üzerinden yapılan söylemlerin, yargılamaların büyük bir çoğunluğunun gerçekçi tarafının olmadığını da bilmekte fayda vardır. Çünkü bütün çocuklar gelişimsel özellikleri ve gelişim basamakları cihetinden değerlendirildiğinde benzer davranış kalıpları göstermektedirler. Bir buçuk yaşındaki bir bebeğin herşeyi  keşfetme düşüncesi ile merak edip karıştırmak istemesi, iki yaşında ben merkezci olup her şeyin kendisinin olduğunu zannetmesi, dört yaşında abzürd ve argo kelimeler kullanmaktan hoşlanması, beş yaşında tam bir oyun çocuğu olup, paylaşmayı öğrenmesi…oniki yaşına gelen bir çocuğun dünyaya küsmesi, anlaşılmadığını düşünmesi…vs.

Birçok ebeveyn, toplum ve aile büyükleri tarafından çok fazla yargılandıkları için zorlu geçen gelişim basamaklarında, çocuklarına çok sert davranabilmektedir. Aslında bu gelişim basamaklarını kendilerinin de dahil herkesin yaşadığını unutan kişiler, eleştirmek veya yargılamak yerine çocuk sahibi olan ebeveynlerin yükünü biraz olsun hafifletebilirler. Çünkü yeni çocukları olmuş aile bireylerinin bu türden bir yardıma ihtiyacı vardır. Çocukların çocuk oldukları için gelişimsel dönemlerinde gösterdiği davranışlarından dolayı yapılan her türlü eleştiri ve yargılama çocukla olan ilişkinin dengesini bozmaktadır. Unutulmamalıdır ki;çocuklar gelişime ve değişime açık varlıklardır.

Mesela bir gün paylaşmak istemediği oyuncağını, ertesi gün kendi elleri ile kardeşine ikram edebilmektedir. Bir gün oynamak istemediği arkadaşı enteresan bir şekilde bir saat sonra en iyi arkadaşı olabilmektedir. Bu nedenle çocuk üzerinden geliştirilen söylemler ve sözler olabildiğince yersiz ve gereksiz tanımlamalardır. Gelişim basamaklarından dolayı, olumsuz davranışlar gösteren çocukları ve bu çocukların ailelerini yargılayan kişilerin aslında kendileri ile ilgili büyük çatışmaları olduğunu da bilmekte fayda vardır. Kendi çocuklukları ile ilgili büyük çatışmalar yaşayan bireylerin, çocuğa ve çocuğa dair davranışlara tahammülü de bulunmamaktadır.

Ayşe Handan Özkan Selim

Klinik Psikolog

Bir Cevap Yazın

pendik escort