www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Diyalektik Davranış Terapisi Tanıtım Toplantısı – Acıbadem Psikoloji

dbtturkeyDBT®

(Dialectical Behavior Therapy)

Tanıtım ve Eğitimi Hakkında Bilgi Toplantısı

Diyalektik Davranış Terapisi (Dialectical Behavior Therapy, DBT®) nedir?

Diyalektik Davranış Terapisi duygu düzenlemesinde ciddi sorunlar yaşayan bireyler için geliştirilmiş ve zamanla birçok psikolojik sorunun tedavisinde tercih edilen bir psikoterapi yaklaşımı olarak yaygınlık kazanmıştır. DBT®’de temel amaç, bireylerde duygudurum dalgalanmalarını azaltmak ve zor durumlarla baş etmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Bunun yanında, öğrenilen beceriler ve davranış biçimleriyle zor durumlarda sakin ve farkında kalabilmek, duygu regülasyonu, ruhsal ve fiziksel sağlığın güçlenmesi ve nihayetinde yaşama sevinci ve mutluluğun da arttırılması amaçlanmaktadır.

Dr. Marsha Linehan tarafından geliştirilen DBT®’de bilişsel-davranışçı kuram ve farkındalık yaklaşımları kuramsal ve uygulamalı çerçeveyi oluşturmaktadır. Bireysel ve grup terapisi uygulamalarında farklı modüllerle “beceri”leri geliştirmeye dayalı birçok terapötik yöntem kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar DBT®’nin madde kullanımı, depresyon, travma sonrası stres bozuklukları ve yeme bozukluklarını da kapsayan geniş bir yelpazede etkin olduğunu göstermiştir.

Diyalektik Davranış Terapisi (DBT®)

Tanıtım ve Eğitimi Hakkında Bilgi Toplantısı*

Yrd. Doç. Dr. Elif Çelebi | DBT® Türkiye

Tarih

6 Haziran 2015 Cumartesi

18:00-19:00

Katılım için kayıt yapılması gerekmektedir.

Kayıt için | 0216 428 00 76

Katılım Şartları

·       Psikoloji yüksek lisans veya doktora öğrencisi/mezunu olmak

·       İyi derecede İngilizce biliyor olmak**

Yer

Acıbadem Psikoloji | Sarayardı Cad. No:17/8 Acıbadem KADIKÖY-İSTANBUL

Etkinlik Ücretsizdir.

DBT® ve DBT® eğitimi hakkında bilgilendirme amaçlı toplantıdır. *

Tanıtım sonrası yapılacak DBT® eğitimi İngilizce olacaktır. **

pendik escort