www.wobgtv.com | www.kabafilms.com | www.efilmiki.com | www.cgupfilm.com | www.qifilms.com| www.pplafilms.com | www.jandsfilms.com| www.dedfilm.com | www.retortfilm.com | www.filmtele.com | www.filmhires.com| www.relytfilms.com | www.rpifilms.com | www.filmciabi.com | www.filmeti.com | www.coptikfilm.com | www.zkefilms.com | www.irisefilms.com | www.hblfilms.com | www.hausfilms.com | www.akibafilm.com | www.kumefilm.com | www.bigifilm.com | www.pornobeka.com
Sırlar Oteli – Acıbadem Psikoloji

Sırlar Oteli


Ünlü Alman yönetmen Wim Wenders’in gerçeklik ve yanılsama üzerine kurguladığı filmi ‘Sırlar Oteli’nin ilk sahnesi oldukça önemlidir. Film genç bir adamın milyon dolarlık bir otelin çatısından aşağı atlaması ile başlar. Genç adamın otelin çatısından atlama sahnesi öylesine görecelendirilir ki, bunun bir intihar mı yoksa cinayet mi olduğu tam olarak anlaşılamaz. Fakat nedense mesleğim gereği her zaman bu ilk sahnenin, intihar olduğunu düşünmek bana daha düşündürücü gelmektedir. Bir gencin çatıdan atlaması ve yaşamına son vermek istemesi, sonuca ulaşmak için çaba sarfedip yaşamını sonlandırabilmesi çok fazla trajiktir. İntihar hem yaşamına son vermek isteyen hem de toplumsal açıdan çok fazla etkileri olan bir durumdur.

“Bir insan neden intihar etmek ister?” sorusu  hayatımız boyunca mutlaka bir kez olsun aklımızı meşgul eder. Bir de yakın çevremizde intihar etmiş birisi varsa bu soru daha fazla zihnimizi meşgul etmektedir. Çünkü insanın kendisini yok etme arzusu ile kendisine yönelik zarar verme arzusu çok ciddi bir durumdur. İnsan aslında fazla öfkeli ve üzgün olduğu için ağır depresyona girer ve bu durum kişinin intihara meyletmesine daha fazla sebebiyet verir. Çaresizlik, suçluluk ve yetersizlik gibi hisleri çok yoğun bir şekilde yaşamak ağır depresyona neden olmaktadır. Ağır depresyonda olan kişi ise yaşamış olduğu ruhsal süreçlerden veya değiştiremeyeceği çevresel koşullardan ötürü sıkıntı yaşamaktadır. İntihar düşüncesine sahip bir kişi yaşamakta olduğu ruhsal süreçlerin etkisi ile hareket etmektedir. Değişmeyen çevresel koşullar neticesinde aşırı derecede çaresizlik hissine kapılan kişiler, yaşamakta oldukları koşulları değiştiremedikleri için kendilerine yönelik zarar verme eylemine başvurabilmektedirler.

İntihar düşüncesinin her türlüsü önemsenmelidir. Fakat eğer bir kişinin intihar ile ilgili düşüncesi ve ayrıca intiharı nasıl gerçekleştireceğine dair bir planı var ise mutlaka daha çok önemsenmelidir. Böyle bir durumda, en yakın sağlık kurumundan veya psikiyatri hastanesinden destek alınmak üzere yardım talebinde bulunulmalıdır. Aksi takdirde intihar planı olan kişinin yakın zamanda planını gerçekleştirdiğine şahit olunabilmektedir.

İntihar eden kişinin toplum üzerinde çok fazla olumsuz etkisi olmaktadır. Mesela annesi veya babası intihar etmiş bir çocuğun ilerleyen yaşlarında intihar etmesi çok olası bir durumdur. Ayrıca intihar eden kişinin yakınları da çok fazla karmaşık duygular yaşamaktadır. Böyle durumlarda çevre tarafından en çok hissedilen duygular;yoğun suçluluk ve aşırı derecede korkudur. Çünkü intihar, normal bir ölümün yaşattığı üzüntü ve yas halinden  çok daha fazlasını yaşatmaktadır.


pendik escort